Deabata

dla: Jewish Agency for Israel
praca: plakat i zaproszenie